TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: AYM’nin Cumhurbaşkanı yetkilerini iptal ettiği iddiaları gerçek dışı

Ak Parti Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AYM’nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki bazı hükümleri iptali sonrası ortaya atılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üniversitelere rektör ve Merkez Bankası Başkanı atama yetkilerinin kaldırıldığına dair iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

“KHK İPTAL EDİLMEMİŞTİR”

“Kanun Hükmünde Kararname Anayasa’ya aykırı değildir, KHK iptal edilmemiştir.” vurgusunda bulunan Yüksel, ” Anayasa Mahkemesi‘nin ifade etmiş olduğu husus, iptale konu hükümlerin Kanun Hükmünde Kararname ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiğine ilişkindir.” ifadelerini kullandı. Yüksel’in açıklaması şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi 7142 sayılı Yetki Kanunuyla Bakanlar Kuruluna yetki vermiş; bu yetki kanununa dayanan Bakanlar Kurulu 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yi çıkarmıştır.

Anayasa Mahkemesi‘nde dava konusu olan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedir. Anayasa Mahkemesi 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin tümünün Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal talebinin reddine oybirliği ile karar vermiştir. (Kanun Hükmünde Kararname Anayasa’ya aykırı değildir, KHK iptal edilmemiştir.)

“CUMHURBAŞKANIMIZIN YETKİLERİNİN İPTAL EDİLDİĞİ YORUMLARI HUKUKİ DEĞİL”

AYM yapmış olduğu incelemede, KHK’nın bazı hükümlerini KHK ile düzenlenmesi yasak olan hükümlere ilişkin düzenleme yapıldığı gerekçesiyle iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, dava konusu 703 sayılı KHK’nın bazı hükümleri hakkında iptal kararı vermiştir. Anayasa Mahkemesi, iptal kararı vermiş olduğu hükümler üzerinde şekli yönde değerlendirmeler yapmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni hükümet sistemi kapsamında Anayasa’dan, Kanunlardan ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nden kaynaklanan atama ve diğer yetkilerinin esas itibariyle geçersiz olduğu, yok sayıldığı veya iptal edildiği şeklindeki yorumlar hukuki gerçeklikle bağdaşmamaktadır.

“AYM, KANUN KOYUCUYA 12 AY SÜRE VERMİŞTİR”

Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı’nın rektör atama ve Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisini iptal ettiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Anayasa’nın, Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri başlıklı 104. maddesinde; “Cumhurbaşkanı, üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.” hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, Anayasa’nın 130. maddesinde “Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre; rektörler Cumhurbaşkanınca, dekanlar ise Yükseköğretim Kurulunca seçilir ve atanır.” denilmektedir.

Özetle; Anayasa Mahkemesi, iptal kararı vermiş olduğu hükümlere ilişkin düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini belirtmiş olup; kararların, Resmi Gazete’de yayımlanmasından on iki ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiş, Anayasa Mahkemesi, kanun koyucuya ilgili düzenlemeleri yapması için 12 aylık bir süre vermiştir. Dolayısıyla mevcut uygulamalar açısından bir değişiklikte bulunmamıştır. Anayasa Mahkemesi’nin ifade etmiş olduğu husus, iptale konu hükümlerin Kanun Hükmünde Kararname ile değil kanunla düzenlenmesi gerektiğine ilişkindir.”

Kaynak: Haberler.com / Politika

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir